Bréifdréieschkalenner 2021 

Ried vum President Raymond Juchem

de 14. Dezember 2020 am Siège vu Post Luxembourg

Här Minister, Här Generaldirekter, Madame Directrice Générale-adjointe,

Dir Dammen an Dir Hären,

léif Kolleeginnen a Kolleegen,

a net ze vergiessen eisen Éierepresident den Eugène Kirsch.

Als Bréifdréieschgewerkschaft freeë mir eis iech den Owend an deem méi klenge Kader wéi gewinnt fir d’Presentatioun vum Bréifdréieschkalenner kënnen ze begréissen.

De Bréifdréieschkalenner fir d’Joer 2021 steet am Zeeche vun all deene Beruffer, mee virun allem dem concernéierte Personal, déi wärend der sanitärer Kris eng wichteg Roll gespillt hunn, a wéi dir all wësst, och d’nächst Joer nach wäerte spillen. Leider, muss ee jo wuel soen, well d’Pandemie, déi onst Liewen elo zanter dem Mäerz esou grondsätzlech changéiert huet, ass nach net iwwerwonnen.

Als Bréifdréier wësse mir vu wat mer hei schwätzen, well nieft de ganze Postservicer, eise Beruff offiziell duerch de Règlement grand-ducal vum 18. März als systemrelevant ugesi ginn ass. Wéi den éischte Lockdown am Fréijoer decidéiert gouf, war d’Post deemno net bei deene Betriber, déi zougemaach gi sinn, mee eist Postpersonal huet méi wéi jee musse schaffen a sollt esou wichteg Responsabilitéiten am Intressi vu Land a Bierger garantéieren. Ouni d’Post hätt eist Land also mat Sécherheet iwwerhaapt net méi an der gewinnter Form kënne funktionéieren.

D’Post huet an der Pandemie eng Partie Aufgaben iwwerholl, déi dréngend noutwendeg waren. Dee Courrier, deen ausgedroe ginn ass, hat an huet och haut nach vill mat der Pandemie ze dinn. Egal ob dat elo de Courrier am Kader vum Large Scale Testing ass oder d’Informatioun am Kader vun de Preventiounscampagnen oder Courrier fir déi Leit, déi krank gi sinn a vum Gesondheetsministère a Quarantän gesat goufen. Hei kann een och drop hiweisen, dass d’Post mat sengen Bréifdréier, mee och eise Logistikberäich fir d’Maskeverdeelung an d’Verdeelung vu ville Publicitéiten am Kontext vun der Sanitärkris verantwortlech waren.

Doriwwer eraus hu mir och weiderhinn d’Zeitungen a ganz vill Post a Päck ausgedroen an enger Situatioun, wou d’Leit méi online kaaft hun, well zum Beispill eng Rei net essentiell Geschäfter zou waren. Et soll een awer op kee Fall eist Guichetspersonal vergiessen, dat vun Ufank un u viischter Front stoung. All des Mesuren hate staark Repercussiounen op d’Aarbecht vun de Bréifdréier, an och eist Personal am Tri zu Beetebuerg, wéi dat iwweregens och aktuell duerch d’Héichsaison de Fall ass, seng Grenze gestouss. Eist ganzt Postpersonal huet deemno eng fantastesch Aarbecht geleescht.

Ech wëll an dësem Kontext eise Membere, mee virun allem awer dem gesamte Postpersonal e Merci am Numm vun der Bréifdréieschgewerkschaft soen, dass si déi vill Aarbecht am Interêt vun de Bierger bewältegt hunn, wat jo net ëmmer esou einfach war a nach ass.

Mir wollten awer als Bréifdréieschgewerkschaft an dësem Kontext vun der Pandemie net aleng vun de Bréifdréier an der Post schwätzen an ons selwer just op d’Schëller klappen. Mir wësse jo, dass et eng Partie Beruffskategorie gëtt, déi grad esou wichteg oder nach vill méi wichteg sinn wéi d’Bréifdréier, a mir denken do natierlech speziell un dat medezinescht a paramedezinescht Personal, all déi Lëtzebuerger a Frontalieren, déi duerch hire Beruff dem Ustiechungsrisiko am meeschten ausgesat waren a sinn, an déi eng enorm Aarbecht an de Kliniken oder beim Testing hu misse maachen, an dat well et sech bei Covid-19 ëm e neie Virus handelt, wat si viru nei Erausfuerderunge gestallt huet. Sie sinn déi wahrscheinlech gréisst Helde vun dëser Kris, well et kann ee net oft genuch drop hiweisen, dass leider Gottes vill Leit un dësem Virus stierwen, an de Virus eng héich Ustiechungsgefor huet.

Mee et si jo net nëmme si, mee eng Hellewull vu Beruffer, wéi zum Beispill am Pflegeberäich, dann awer och d’Educateuren, d’Schoulpersonal, d’Personal vum öf-fentlechen Transport, vum CGDIS, d’Gemengenservicer, d’Police an Arméi, an iwwerhaapt dat ganzt Personal aus dem Gesondheetswiesen, also net nëmmen Infirmièren an Dokteren.

Mir wëssen och, dass an den zoustännege Ministèren vill Beamten an Regierungsmemberen eng exemplaresch Aarbecht geleescht hunn, fir dass alles sollt riicht lafen a keng Problemer um Niveau vun der Versuergung mat Material fir d’Populatioun sollten entstoen. Dank hinnen huet Lëtzebuerg keng katastrophal Zoustänn kannt wéi an anere Länner, well d’Sanitärkris am grousse Ganze dach relativ gutt koordinéiert gouf.

Et huet sech deemno gewisen, dass Verlooss op den ëffentlechen Déngscht a seng Beamten ass, egal ob déi direkt beim Staat, bei de Gemengen oder bei den Etablissements publics schaffen. Et ass alles nëmme gaang, well motivéiert Leit op alle wichtege Plaze geschafft an derfir gesuergt hunn, dass keng Engpäss oder onméiglech Situatiounen opgetratt sinn.

Och op der Post war dat no enger kuerzer Ulafszäit an alle Beräicher de Fall.

Mir fannen, dass eis Regierung, mat un der Spëtzt eis Ge-sondheetsministesch net alles falsch gemaach huet. Et ass sécher net evident, Decisiounen ze huelen, déi staark finanziell Repercussiounen op Persounen, Familljen a Betriber hunn an dobäi de richtegen Equiliber ze fannen. Kritiséieren ass nun emol méi einfach wéi decidéieren.

Der Post koum och eng besonnesch Roll zou, well si am Beräich vun der Telekommunikatioun dofir gesuergt huet, dass eis Ekonomie weider fonctionéiert huet. Zum Beispill wier ouni d’Post keen anstännegen a flächende-ckenden Homeoffice an Home Schooling méiglech gewiescht.

Mir hoffen, dass d’Politik aus dëser Kris déi richteg Léier zitt an den ëffentlechen Déngscht an aparti d’Gesondheetswiesen esou organiséiert a stäerkt, dass et och an Zukunft weider gutt fonctionéiert. Verbesserungspotential gëtt et sécher. An deene Länner, wou den ëffentlechen Déngscht deelweis oder ganz privatiséiert a futti geschloe ginn ass, gouf et déi meeschte Problemer an och déi meeschten Doudeger. Dat sollt e gutt Argument sinn fir déi neoliberal Agenda endgülteg op de Mëschtekoup vun der Geschicht ze geheien.

Mir hunn direkt am Ufank vun der Sanitärkris gesinn, dass d’Clienten vun der Post ze schätze wësse wat de Bréifdréier an d’Servicer vun der Post wäert sinn, well eis Leit hu vill an oft Merci gesot kritt. Honnerte Biller mat léiwe Wierder un eis Leit sinn an deem Kontext iwwer déi sozial Medien verëffentlecht ginn. D’Sanitaerkris huet de Stellewäert an d’Bild vum Bréifdréier an der ganzer Post bei ville Bierger nach emol zum Positive verännert.

Mir wollten mat eisem Kalenner däitlech maachen, dass dëse Merci och fir aner Beruffskategorien gëllt, déi all eise Respekt verdéngen, well se am Déngscht vun eis all hir eege Gesondheet op d’Spill gesat hunn.

A mir denken do net nëmmen un den ëffentlechen Déngscht, mee och un all déi Leit am Privatsecteur, zum Beispill am Bausecteur, un déi Leit déi bei de Liwwerservicer schaffen, un d’Buschauffeuren, Kichen- Pflege- a Botzpersonal an den Altersheimer, oder un dat wichtegt Personal an den Apdikten.

Et sinn eng Hellewull Leit, déi hei concernéiert sinn, an déi ee leider net all opziele kann.

Speziell denke mer och un d’Fraen am Botzsecteur, und d’Fraen a Männer, déi an der Keess, am Rayon oder am Lager vun de grousse Supermarchéen schaffen. Allgemeng och un dat ganzt Personal am Handel an an der Gastronomie, wou vill Frontalieren stonnelaang un der Grenz hu misse waarde fir op d’Aarbecht ze kommen. Dass si sech an hir Familljen mat dësem Asaz engem Ge-sondheetsrisiko ausgesat hunn, soll an Zukunft hoffentlech net esou séier vergiess ginn.

Dass aner Länner, oder besser gesot, eis direkt Noperen an engem vereenten Europa hir Grenzen an dëser Situatioun zwar fir d’Zirkulatioun vu Wueren a Kapital opgehal hunn, awer fir déi schaffend Leit zougemat hunn, ass méi wei fragwürdeg a léisst e battere Nogeschmaach. Wéi scho bei aneren Themen, gëtt Europa deemno, wann et em eegen Interesse geet, ganz séier vergiess. Egoismus a Kuerzsichtegkeet hu bei dësen Decisioune matgespillt, wou ee sech an dëser schwéierer Situatioun dach hätt kënne méi Zesummenhalt a Solidaritéit erwaarden.

Zu Lëtzebuerg wësse mir och, dass mir op d’Frontalieren ugewise sinn.

Fir dann zum Schluss ze kommen, mengen ech, dass et eise Grafiker Pit a Lex Weyer erëm eng Kéier gutt gelongen ass, dëse Gedanke vun der Solidaritéit an der Illustratioun vum Bréifdréieschkalenner fir 2021 op eng plakativ an uspriechend Manéier ëmzesetzen.  Mat dësem Merci an der Unerkennung fir den Engagement vun all de schaffende Leit an der Sanitärkris hoffe mir, dass si och nach am nächste Joer fir eis alleguer do sinn.

Eise Kalenner soll deemno dozou bäidroen dass all déi genannte Beruffsgruppen iwwert dat nächst Joer net vergiess solle ginn.

Wéi gewinnt fannt dir op der Récksäit vum Kalenner nëtzlech Informatiounen iwwert d’Posttarifer. An deem Kontext wëlle mir der Post an dem Generaldirekter Merci soe fir hir Ënnerstëtzung am Kader vum Bréifdréieschka-lenner.

E Merci geet och un d’Dréckerei Rekaprint, déi wei gewinnt fir den Drock vum Kalenner zoustänneg ass.

Perséinlech well ech da nach dovunner profitéieren fir menge Leit am Comité an den Delegéierte Merci ze soen, dass si déi lescht Wochen a Méint derfir gesuergt hunn dass eis Gewerkschaft weider esou gutt funktionéiert huet, an dat well ech de Moment nach aus gesondheetleche Grënn aarbechtsméisseg staark ageschränkt sinn.

Ech soen Iech merci fir d’Nolauschteren, wënschen iech an äre Famillen elo schonn schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch an dat neit Joer a géif dann zur offizieller Kalenneriwwerreechung kommen.

Les syndicats nationaux LCGB et OGBL avec l’association 
« Syndicat des P&T » signent un accord pour le 
renouvellement de la convention collective de travail 
pour les salariés de POST Luxembourg. 

es syndicats nationaux LCGB et OGBL et l’association « Syndicat des P&T » ont trouvé un accord avec la direction de POST Luxembourg sur le renouvellement de la convention collective de travail (CCT). Conclue pour une durée de trois ans, avec effet au 1er janvier 2021, la nouvelle CCT vise notamment une revalorisation de certaines carrières et une amélioration concernant la gestion du temps de travail. 
Ce lundi 14 décembre 2020, un accord a été signé entre le LCGB, l’OGBL, le Syndicat des P&T et la direction de POST Luxembourg sur le renouvellement de la convention collective de travail (CCT).   
Le résultat de la négociation s’articule notamment autour de deux axes principaux. D’une part, une revalorisation de certaines carrières afin de permettre à POST de rester compétitive sur un marché de l’emploi très convoité et de gagner en stabilité opérationnelle.  
De l’autre côté, les parties ont convenu de procéder à une refonte complète des horaires de travail, d’instaurer un relevé épargne Temps POST et d’institutionnaliser le télétravail en raison d’une gestion du temps de travail rendue de plus en plus complexe par la flexibilisation généralisée de l’organisation du travail. Afin de compenser la période de négociation étendue, une prime unique sera payée aux collaborateurs avec le salaire du mois de décembre 2020 au prorata de la date d’embauche et du taux d’occupation. 
La nouvelle convention collective de travail est conclue pour une durée de trois ans, avec effet au 1er janvier 2021. 
 « Pour le Syndicat des P&T, les efforts consentis pour notamment les carrières inférieures étaient nécessaires. Nous avons toujours œuvré pour que le salaire minimum perçu au sein d'un établissement public, comme POST Luxembourg, devait être supérieur au salaire social minimum. Nous reconnaissons que les améliorations en termes de conditions de travail et des efforts consentis par POST Luxembourg rejoignent nos attentes, mais nous allons poursuivre notre travail en vue de la convention collective de travail 4.0 », déclare Gilbert Goergen, représentant du Syndicat des P&T. 

« Le LCGB et ses délégués se réjouissent de proposer une nouvelle convention de travail pour les salariés qui représente une grande avancée sur les conditions de travail, dont une refonte intégrale de la grille de salaire ainsi qu’une revalorisation des carrières. Suivant les attentes des salariés, le LCGB est fier d’avoir pu négocier l’augmentation de l’allocation de repas, l’introduction du Relevé Epargne Temps (RET), système inspiré du Compte Epargne Temps, des visites médicales et le droit à la déconnexion », affirme Céline Conter, secrétaire syndicale du LCGB (Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond).  
« Cet accord va dans le bon sens notamment concernant les améliorations de salaire et des conditions de travail. L’OGBL, conscient de tout le potentiel d’améliorations de la présente CCT, commencera de suite à préparer les prochaines négociations de 2024 », indique Christian Sikorski, secrétaire central du syndicat Service public de l’OGBL (Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg). 
Et à Claude Olinger, Directeur des Ressources humaines de POST Luxembourg de conclure : « Nous nous félicitons des accords conclus avec les partenaires sociaux et je suis confiant que l’adaptation des nouvelles mesures contribuera à la modernisation de l’entreprise ». 
 

Convention Collective 3.0

liesen

Affektéiert un
Member vum 
 

Kontakt

1/4
Postanschrift

Bréifdréieschgewerkschaft

B.P. 1033

L-1010 Luxembourg

Unsere Büros

10, rue d'Epernay

L-1490 Luxembourg

Tel: +352 48 14 06

secretariat@breifdreier.lu

​Über uns

Die Briefträgergewerkschaft ist eine autonome Berufsorganisation innerhalb der CGFP. Als traditionsreiche und kämpferische Gewerkschaft, die stets voll im Einsatz für die Belange ihrer Mitglieder stand, ist die 1909 gegründete Briefträgergewerkschaft zu Recht stolz auf den langen Weg, den sie hinter sich gebracht hat. 

In ihrer gewerkschaftlichen Aktivität hat die Briefträgergewerkschaft es in den

zurückliegenden Jahrzehnten als relativ kleine Gewerkschaft stets verstanden, sich auf nationaler wie internationaler Ebene Gehör zu verschaffen.

Die Briefträgergewerkschaft zählt heute nicht mehr nur Briefträger in ihren Reihen, sondern ist dazu übergegangen, auch andere Berufssparten aus dem P&T-Sektor zu vertreten. 

 
 

© 2019 by BG